Norisināsies lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas

Norisināsies lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas

Zemkopības ministrijas 314. telpā 2019. gada 5. un 6. decembrī notiks Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākums. 


Šogad zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas notiks divas dienas, un būs iespējams uzzināt vairāk par šādiem pētījumiem. 

 

Pirmajā dienā - 5. decembrī

LAUKSAIMNIECĪBA - AUGSNE, ŪDENS, GAISS

LOPKOPĪBA 

 

 • Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam.
 • Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana.
 • Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā.
 • Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā.
 • Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā
 • Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos.
 • Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas ražošanai.
 • Vietējo apdraudēto šķirņu efektīvās populācijas apjoma ietekme uz inbrīdinga pieaugumu.
 • Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas.
 • Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās piesārņojuma līmeņa samazināšanai.
 • Nacionālā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte.
 •  

Otrajā dienā - 6. decembrī 
AUGKOPĪBA - AUGĻKOPĪBA 
 

 

 • Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) un citu lauka pupu (Vicia faba) kaitēkļu monitorings un ierobežošanas iespējas.
 • Dažādu kultūraugu ziedputekšņu sastāva noteikšana biškopības produktos.
 • Divu dažādu insekticīdu efektivitātes pārbaude smiltsērkšķu raibspārnmušas (Ragoletis batava) ierobežošanā.
 • Lauksaimniecībai nozīmīgāko kukaiņu sugu sastopamība Latvijā.
 • Dzeltenās rūsas (ieros. Puccinia striiformis, Wes.) izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai.
 • Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā.
 • Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana.
 • Graudaugu šķirņu izturība pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos un šķirņu saimniecisko īpašību novērtējums.
 • Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde.
 • Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana.
 • Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu. 

 

Ar darba kārtību var iepazīties ŠEIT

 

Foto: pixabay.com 
_____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

 • Publicēts:
  26.11.2019