Meža attīstības fonds pieņem iesniegumus AS "Latvijas valsts meži" dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanai

Projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts laikā, kad visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Aicinām visu projektu iesniedzējus ņemt vērā projektu plānos ar šo situāciju saistītos ierobežojumus (Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 360). Izglītošanas un informēšanas aktivitātes vēlams plānot, izmantojot dažādas elektroniskas platformas, medijus un citus informācijas izplatīšanas kanālus, lai efektīvi sasniegtu pēc iespējas lielākas projektos plānotās mērķa auditorijas.
 

Projekta iesniegumu līdz š.g. 11. aprīlim (ieskaitot) iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

 

Projekta iesniedzējs (īstenotājs) uz sava riska ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pirms Meža attīstības fonda padomes lēmuma, bet ne agrāk kā no š.g. 11. aprīļa,  ja īstenotās aktivitātes ir paredzētas projekta iesniegumā un izmaksās.

 
Projekta īstenošanas termiņš ir š.g. 30. decembris, ja projekta iesniedzējam nav būtisku argumentu par ilgāku projekta īstenošanas termiņu.
 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā „Valsts atbalsts meža nozares attīstībai”: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/mezsaimnieciba-169

 

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25447978).

 

Kontakttālrunis Zemkopības ministrijas Meža departamentā -  67027635

 

 

  • Publicēts:
    11.03.2021

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • KLP
  • valsts ir internetā