Zemkopības ministrija izsludina konkursus valsts atbalstam meža nozares attīstībai

Meža nozares atbalsta un attīstības projektiem:

1. Pasākuma "Meža dienas 2020" norises nodrošināšanai;

2. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam);

3. Skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"";

4. Bukleta "Meža nozare skaitļos un faktos" izdošanai;

5. Grāmatas par bērzu izdošanai, izmantojot skolēnu konkursā "Mūsu mazais pārgājiens" apkopoto informāciju "No folkloras, tautas dzīves ziņas līdz biznesam un nākotnes bioekonomikai";

6. Privāto meža īpašnieku izglītošanai paredzēta informatīvā materiāla "Egļu audžu aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus L.)" sagatavošanai, pamatojoties uz meža kaitēkļu un slimību monitoringa datiem;

7. Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošanai; 

 

Meža nozares zinātniskās izpētes projektiem:

1. Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings, metodikas pilnveide, ņemot vērā personas datu aizsardzības prasības;

2. Koksnes kā enerģijas avota informācijas apzināšana un datu sagatavošana par Latviju kopīgajai koksnes aptaujai (Joint Wood Energy Enquiry UNECE/FAO, ECE/FAO).

 

Projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981 (tālr. 67027204).

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 10 darbdienas no konkursa izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Iesnieguma veidlapa, darba uzdevumi un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas sadaļā

 
  • Publicēts:
    19.08.2020

Nozares iestādes

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • KLP
  • valsts ir internetā