Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Zemes fonds piecos gados lauksaimniekiem iznomājis 800 īpašumus vairāk nekā 16 000 ha platībā

Latvijas Zemes fonds piecos gados lauksaimniekiem iznomājis 800 īpašumus vairāk nekā 16 000 ha platībā

INFOGRAFIKA   Pirms pieciem gadiem, 2015. gada 1. jūlijā, darbību sāka Latvijas Zemes fonds (LZF), kas izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un...

Publicēts: 10.08.2020

Mazsalacā notiks kaņepju audzēšanas tehnoloģijām veltīta “Lauku diena”

Mazsalacā notiks kaņepju audzēšanas tehnoloģijām veltīta “Lauku diena”

Piektdien, 31. jūlijā, Mazsalacā notiks Agroresursu un ekonomikas institūta rīkotā “Lauku diena”, kas tapusi sadarbībā ar ZS ”Lojas”, SIA “Spelta” un SIA “Transhemp”.   

Publicēts: 29.07.2020

Zemes iegādes kreditēšanas programmā 8 gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 42 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 94 miljonu eiro vērtībā

Zemes iegādes kreditēšanas programmā 8 gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 42 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 94 miljonu eiro vērtībā

INFOGRAFIKA   Lauksaimnieki jau astoņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā...

Publicēts: 28.07.2020

Ieinteresēto pušu iesaistīšana: veiksmīgi noslēgusies LIFE OrgBalt nacionālo semināru pirmā kārta

Ieinteresēto pušu iesaistīšana: veiksmīgi noslēgusies LIFE OrgBalt nacionālo semināru pirmā kārta

LIFE OrgBalt projekta “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” nacionālo semināru pirmā kārta norisinājās no aprīļa beigām līdz...

Publicēts: 27.07.2020

Latvijai panāktais ES atbalsts ir labs sākums nākamā plānošanas perioda veidošanai

Latvijai panāktais ES atbalsts ir labs sākums nākamā plānošanas perioda veidošanai

Pēc ilgām un spraigām diskusijām vairāku dienu garumā Eiropadomes pieņemtais lēmums par ES daudzgadu budžetu nākošajam plānošanas periodam nosaka arī lauku attīstības finansējuma un tiešos maksājumu...

Publicēts: 21.07.2020

Kopējais devums videi ir noteikts KLP Stratēģiskā plāna regulas projektā

Kopējais devums videi ir noteikts KLP Stratēģiskā plāna regulas projektā

Pirmdien, 20. jūlijā, Briselē norisinājās ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēde, kurā runāja par KLP reformas paketi pēc 2020. gada, jauno stratēģiju “No lauka līdz galdam” un...

Publicēts: 21.07.2020

Jaunie augu karantīnas noteikumi paredzēs stingrāku fitosanitārās kontroles kārtību uz robežas

Jaunie augu karantīnas noteikumi paredzēs stingrāku fitosanitārās kontroles kārtību uz robežas

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi jaunu augu karantīnas noteikumu projektu, ko ceturtdien, 16. jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē un kas pēc apstiprināšanas valdībā aizstās pašlaik...

Publicēts: 16.07.2020

Virssaistības LAP 2014–2020 pasākumiem nodrošinās vēl aktīvāku ekonomisko darbību laukos

Virssaistības LAP 2014–2020 pasākumiem nodrošinās vēl aktīvāku ekonomisko darbību laukos

Valdība otrdien, 14. jūlijā, uzklausīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas...

Publicēts: 14.07.2020

Ugunsdrošībai mežā nepieciešams lielāks finansējums

Ugunsdrošībai mežā nepieciešams lielāks finansējums

Valdība otrdien, 14. jūlijā, uzklausīja Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par meža ugunsdzēsības situāciju Valsts meža dienestā (VMD).  

Publicēts: 14.07.2020

Būs jauni noteikumi par valsts un ES atbalstu biškopjiem

Būs jauni noteikumi par valsts un ES atbalstu biškopjiem

Valdība otrdien, 14. jūlijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos noteikumus par valsts un ES atbalsta biškopībai piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību.  

Publicēts: 14.07.2020

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: nekavējoties jāievieš stingrāka valsts ārējās robežas kontrole

Piektdien,10. jūlijā, valdības ārkārtas sēdē zemkopības ministrs Kaspars Gerhards saistībā ar pēdējā laikā Latvijā pieaugošo Covid-19 inficēto skaitu aicināja valdību nekavējoties ieviest stingrākus...

Publicēts: 10.07.2020

VIDEO: Sadarbības memoranda par Latvijas augļu, ogu un dārzeņu plašāku pieejamību mūsu veikalos parakstīšana

VIDEO: Sadarbības memoranda par Latvijas augļu, ogu un dārzeņu plašāku pieejamību mūsu veikalos parakstīšana

Latvijas augļu, ogu un dārzeņu plašāku pieejamību mūsu veikalos veicinās zemkopības ministra K.Gerharda un lauksaimnieku, tirgotāju NVO vadītāju 2020. gada 6. jūlijā parakstītais sadarbības memorands...

Publicēts: 07.07.2020