Mainīts Lauksaimniecības datu centra sniegto pakalpojumu cenrādis

Mainīts Lauksaimniecības datu centra sniegto pakalpojumu cenrādis

Otrdien, 19. maijā, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” ar mērķi aktualizēt un precizēt Lauksamniecības datu centrā (LDC) sniegto pakalpojumu veidus, mainīt sniegto pakalpojumu cenas un papildināt ar jauniem pakalpojumiem, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicinot savstarpēju sadarbību LDC un tā klientu starpā.

 

Tā kā Latvijā ir palielinājušās pakalpojumu tiešās un netiešās izmaksas, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, īri un nomu, pasta izdevumi, kā arī izdevumi par IT pakalpojumiem, datubāzes uzturēšanu un tās attīstību (nepieciešami ieguldījumi programmatūras attīstībā, papildinot tās ar jaunām programmām) kļuvuši ievērojami lielāki, noteikumos ir mainītas LDC sniegto pakalpojumu cenas.

 

Mainītas tādu pakalpojumu cenas kā mājas un istabas dzīvnieku reģistrācija, liellopu pasu un zirgu identifikācijas dokumentu sagatavošana, dokumentu nosūtīšana klientiem uz sūtījumu saņemšanas termināļiem vai pa pastu u.c. Piemēram, turpmāk mājas un istabas dzīvnieku (suņi, kaķi, seski) reģistrācija maksās 7 eiro par vienu dzīvnieku.

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    19.05.2020