Nepieciešama palīdzība arī lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotājiem

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādā atbalsta instrumentu priekšlikumus, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi iesaistītos un sniegtu drošības atbalstu piena nozarei. ZM izstrādāto atbalsta pasākumu priekšlikumi nosūtīti saskaņošanai ar Eiropas Komisiju.

 

Saslimšanas COVID-19 izplatības radītās krīzes dēļ negatīvi ietekmēts ir arī lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan citur pasaulē. Tāpēc Zemkopības ministrija turpina pastāvīgi uzraudzīt tendences lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgos, kā arī vērtē vispārējās ekonomiskās situācijās pasliktināšanās iespējamo ietekmi uz šo nozaru dzīvotspēju un konkurētspēju. 

 

Lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgū gan Latvijā, gan ES valda sīva konkurence ražotāju starpā, tādēļ pieprasījuma samazināšanās var izraisīt jūtamas pārmaiņas. Šajā ziņā lauksaimniecībā viena no jutīgākajām ir piena nozare, jo tās pastāvēšana un attīstība ir stipri atkarīga gan no svaigpiena, gan piena produktu eksporta. Strauja piena izejvielas un piena produktu pieprasījuma samazināšanās eksporta tirgos var negatīvi ietekmēt gan piena ražotāju, gan pārstrādātāju ieņēmumus un dzīvotspēju.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    02.04.2020