Vakances

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas Apes apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.08.2022

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema nodaļas Lizuma apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.08.2022

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Alūksnes nodaļas Mārkalnes apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.08.2022

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļas Bilskas apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.08.2022

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļas Gulbīšu apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.08.2022

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas Virešu apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 25.08.2022

Vecākais referents

Meža resursu pārvaldības departamenta Mežsaimniecības daļas vecākā/-ās referenta\ -es ierēdņa amats (uz noteiktu laiku)

Pieteikšanās līdz: 26.08.2022

Vecākais referents

Meža resursu pārvaldības departamenta Medību daļas vecākā/-ās referenta/ -es ierēdņa amats (uz noteiktu laiku).

Pieteikšanās līdz: 26.08.2022

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas Rugāju apgaitas mežziņa/-es amats

Pieteikšanās līdz: 26.08.2022

Vecākais eksperts

Kontroles un uzraudzības daļas vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku

Pieteikšanās līdz: 26.08.2022

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas Strazdiņu apgaitas mežziņa/-es amats

Pieteikšanās līdz: 26.08.2022

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Viļakas nodaļas Kubuļu apgaitas mežziņa/-es ierēdņa amats

Pieteikšanās līdz: 26.08.2022