Vakances

Mežzinis

Centrālvidzemes virsmežniecības Cesvaines nodaļas (Aronas apgaita) mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 23.08.2019

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema nodaļas (Rankas apgaita) mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 26.08.2019

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākais referents

Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecākais referents

Pieteikšanās līdz: 09.09.2019

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākais referents

Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākais referents

Pieteikšanās līdz: 09.09.2019