Vakances

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļas Gulbīšu apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 18.08.2022

Mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas Virešu apgaitas mežziņa amats

Pieteikšanās līdz: 18.08.2022

Vecākais referents

Meža resursu pārvaldības departamenta Mežsaimniecības daļas vecākā/-ās referenta\ -es ierēdņa amats (uz noteiktu laiku)

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022

Vecākais referents

Meža resursu pārvaldības departamenta Medību daļas vecākā/-ās referenta/ -es ierēdņa amats (uz noteiktu laiku).

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas Rugāju apgaitas mežziņa/-es amats

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022

Vecākais eksperts

Kontroles un uzraudzības daļas vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas Strazdiņu apgaitas mežziņa/-es amats

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022

Mežzinis

Austrumlatgales virsmežniecības Viļakas nodaļas Kubuļu apgaitas mežziņa/-es ierēdņa amats

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022

Iepirkumu speciālists

Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas iepirkumu speciālista darbinieka amats (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikšanās līdz: 19.08.2022