Apstiprināti LLU padomes locekļi

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto MK rīkojumu par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomes locekļu apstiprināšanu, apstiprinot LLU padomes locekļa amatā Arni Muižnieku, Artūru Bukontu, Signi Bāliņu, Arvīdu Barševski un Ģirtu Krūmiņu. 

 

LLU ir viena no četrām zinātnes universitātēm Latvijā, un tās padomi veido 11 padomes locekļi, no kuriem pieci ir Ministru kabineta izvirzīti sabiedrības pārstāvji. 

 

Ministru kabineta izvirzītajiem padomes locekļiem ir profesionālā darba pieredze komandas vadībā, profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā, profesionālā pieredze risku vadībā, iekšējā kontroles sistēmā un starptautiskā sadarbībā, kā arī iepriekšējā darba pieredze sadarbības tīklu veidošanā starp augstākās izglītības iestādēm un darba tirgu. Visiem MK virzītajiem padomes locekļiem ir padomes locekļa amatam nepieciešamās kompetences stratēģiskajā redzējumā, pārmaiņu vadīšanā, orientācijā uz rezultātu sasniegšanu, lēmumu pieņemšanu un atbildību. 

 

Ievērojot iepriekš minēto, MK izvirzītie padomes locekļi spēs nodrošināt augstskolas studiju kvalitātes, studiju pieredzes un zinātnes attīstību, kvalitāti un sadarbību, nostiprinot konkurētspēju. 

 

MK izvirzītie LLU padomes locekļi pārstāv profesionālās un vadības pieredzes jomas, kas nepieciešamas augstskolas stratēģiskajai vadībai. Diviem sabiedrības pārstāvjiem ir doktora zinātniskais grāds, tādejādi izpildās priekšnosacījums, kas paredz ka vairāk kā pusei no visiem padomes locekļiem ir nepieciešams doktora grāds. 

 

Jau iepriekš tika apstiprināti akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri turpmāk darbosies LLU padomē, un Valsts prezidenta izvirzītais LLU zinātnes padomes pārstāvis.

 

Rīkojums “Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu” stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

_________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.05.2022