Atbalsts lauku uzņēmējiem un lauksaimniecības zinātnei ļaus ražot augstvērtīgu vietējo pārtiku

Atbalsts lauku uzņēmējiem un lauksaimniecības zinātnei ļaus ražot augstvērtīgu vietējo pārtiku
Valdība otrdien, 15. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus divos lauksaimniecības atbalsta dokumentos: noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai un noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību investīciju veicināšanai lauksaimniecībā. 
 
Valsts atbalsts lauksaimniecībai cels uzņēmēju konkurētspēju, turpinās attīstīt gan lauku saimniecības, gan pārtikas uzņēmumus, kā arī veicinās jaunu zinātnes pētījumu ieviešanu, tā dažādājot un pilnveidojot lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Savukārt iedzīvotājiem pavērs vēl plašākas iespējas iegādāties kvalitatīvus vietējos ražojumus par atbilstošām cenām. 
 
Infografika par subsīdijām
 
Šogad valsts atbalsts lauksaimniecībai – 8,7 miljoni eiro – paredzēts: 
lopkopības attīstībai – 5,9 miljoni eiro, 
augkopības attīstībai – 901 328 eiro, 
starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 588 312 eiro, 
tirgus veicināšanai – 384 782 eiro, 
pārtikas kvalitātes shēmām – 477 274 eiro, 
lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai – 30 000 eiro, 
iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai – 410 372 eiro. 
 
Šajā gadā ir arī ieviests jauns atbalsta veids - pasākumā “Atbalsts lopkopības attīstībai” ir jauns apakšpasākums “Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai”. Tam paredzēti 20 tūkstoši eiro, un atbalsta pretendents ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kas uztur lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku. Šāds atbalsta pasākums ir svarīgs, jo dzīvnieku ģenētiskie resursi ir lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības daļa – pamats lopkopības attīstībai, kas ļauj pielāgot dzīvniekus mainīgai videi un arī tirgus prasībām. 
 
Tuvākais 2022. gada iesniegumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir noteikts līdz 15. martam. Lai saņemtu atbalstu, pretendenti iesniegumus var sākt iesniegt pēc noteikumu stāšanās spēkā. 
 
Infografika par valsts atbalstu
 
Savukārt valsts un ES atbalsts investīciju veicināšanai lauku saimniecībās paredzēts: 
6,8 miljoni eiro – daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, 
900 tūkstoši eiro – daļējai kredītprocentu dzēšanai kooperatīvajām sabiedrībām, kurām piešķirts atbilstības statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, 
800 tūkstoši eiro – daļējai kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes zvejniecības un zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem, 
3 miljoni eiro – lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem, kā arī ar pētījumiem un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai.
 
Finansējums investīciju veicināšanai 2022. gadā ļaus turpināt atbalsta pasākumus ražotāju konkurētspējai, palīdzot uzņēmējiem dzēst aizņēmumu kredītprocentus, tādējādi mazinot finansiālo slogu uzņēmumiem un nodrošinot naudas līdzekļu ieplūšanu. Tāpat šis atbalsts ļaus nepārtraukt ZM pasūtītos zinātnes pētījumus, kas risina nozares attīstībai svarīgus jautājumus un nodrošina analītisku izvērtējumu lauksaimniecības un pārtikas tirgus tendencēm. 
 
Grozījumi paredz jaunus pieteikšanās termiņus: 
atbalstam lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un ar tiem saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai – pieteikšanās līdz 2022. gada 15. martam, 
atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai – pieteikšanās paredzēta no 2022. gada 1. septembra līdz 20. septembrim. 
 
__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
  • Publicēts:
    15.02.2022