Atvieglo nosacījumus EJZF sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas projektu realizētājiem

Atvieglo nosacījumus EJZF sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas projektu realizētājiem

Valdība otrdien, 21. janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. 

 

Saskaņā ar noteiktajām zvejas iespējām Baltijas jūrā 2020. gadam, Latvijai 25.–32. apakšrajonā paredzēts krass mencas zvejas samazinājums, kas negatīvi ietekmēs mencu zvejojošos Latvijas zvejas kuģu īpašniekus un zvejniekus. Sagatavotie grozījumi noteikumos vienkāršo atbalsta saņemšanas nosacījumus šajā EJZF pasākumā.

 

Turpmāk, ja atbalsta saņēmējam, kurš ir zvejas kuģa īpašnieks vai kurš, īstenojot projektu, ir veicis investīcijas zvejas produktu apstrādē, projekta uzraudzības laikā būtisku zvejas iespēju samazinājuma dēļ neizdosies sasniegt sasniedzamo rādītāju vērtību, Lauku atbalsta dienests varēs nepiemērot sankcijas par piešķirtā atbalsta atmaksu (proporcionāli nesasniegtajam apmēram).

 

Pēc projekta īstenošanas sasniedzamo rādītāju saraksts tiks papildināts ar jaunu rādītāju, ko pretendents varēs izvēlēties, bet kas nebūs saistīts ar produkcijas apjoma vai apgrozījuma procentuālu palielinājumu – atbalsta pretendents, īstenojot projektu, varēs radīt jaunus vai uzlabotus produktus, pakalpojumus vai procesus.

 

Saistībā ar atbalstu par zvejas kuģa dzinēju nomaiņu, pēc noteikumu stāšanās spēkā zvejas kuģim pirms projekta iesnieguma iesniegšanas būs jābūt iekļautam ZM zvejas kuģu sarakstā vismaz divus gadus iepriekšējo piecu gadu vietā. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    21.01.2020