Atvieglotas prasības pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pretendentiem

Atvieglotas prasības pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pretendentiem

Valdība otrdien, 29. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. 

 

Ņemot vērā, ka pašreizējais 2014. – 2020.  gada plānošanas periods ir pāri pusei un publiskā finansējuma atlikums pasākumā patlaban ir 68% no kopējā pieejamā perioda finansējuma un ka akvakultūras nozares pārstāvji izteikuši vēlmi īstenot finansiāli apjomīgākus projektus, tādējādi nodrošinot zemāku izaudzētās produkcijas pašizmaksu un sekmīgāku konkurenci ar citu valstu produkciju, grozījumi noteikumos atceļ kopējo attiecināmo izmaksu summas griestus - piecus miljonus eiro. Tas ļaus turpināt līdzekļu investēšanu modernizācijā un attīstībā. 

 

Grozījumi atceļ vēl vienu ierobežojumu – turpmāk dīķsaimniecībām būs iespējams iegādāties vairākas airu laivas vai peldošas zivju barotavas savas teritorijas zivju audzēšanas dīķos (līdz šim varēja tikai vienu). 

 

Lai atvieglotu pieteikšanos, ir arī atcelta prasība iesniegt projektu iesniegumu divos eksemplāros un projektu iesnieguma elektroniskās kopijas iesniegšana ārējā datu nesējā - pretendentiem tiek nodrošināta iespēja projekta iesniegumu un visus ar to saistītos dokumentus iesniegt Lauku atbalsta dienestā, izmantojot tā elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

 

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam ”Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    29.10.2019