Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa celšana vājinātu lauksaimniecības nozares konkurētspēju

Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa celšana vājinātu lauksaimniecības nozares konkurētspēju

Ņemot vērā satiksmes ministra T. Linkaita pausto masu medijos* saistībā ar pieļāvumu celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, Zemkopības ministrija informē, ka akcīzes nodokļa celšana negatīvi ietekmētu lauksaimniecības nozari – akcīzes nodokļa palielināšana ne tikai palielinātu finansiālo slogu lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, bet arī negatīvi ietekmētu Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Šobrīd lauksaimniekiem noteiktie atvieglojumi jeb atlaides dīzeļdegvielas iegādei ir būtisks valsts atbalsta mehānisms - tā ir daļa no priekšrocībām, kas veicina uzņēmējdarbību visdažādākajās lauksaimniecības nozarēs, kā arī uztur dzīvību Latvijas reģionos. Akcīzes palielinājums kopumā negatīvi ietekmēs iedzīvotājus reģionos, kuriem jau šobrīd jāmēro salīdzinoši tāls ceļš gan uz darbu, gan dodoties pie ārsta, gan arī vedot bērnus uz skolu utt. Šāds risinājums ceļu infrastruktūras atjaunošanas veicināšanai uzliks papildu finansiālo slogu iedzīvotājiem reģionos, kas savukārt radītu nevēlamu pamudinājumu pārcelties uz attīstības centriem un pilsētām.”

 

Ministrs arī norāda, ka valstī jāīsteno uz iedzīvotāju interešu un vajadzību aizstāvību vērsta politika – ir jāveicina iedzīvotāju darba un dzīves iespējas reģionos – nedrīkst radīt apstākļus, kas negatīvi ietekmētu dzīves un darba iespējas reģionos, it sevišķi lauksaimniecības nozarē.

 

Turklāt svarīgi ņemt vērā, ka akcīzes nodokļa likmju celšana dīzeļdegvielai veidos nozīmīgu finansiālā sloga pieaugumu lauksaimniekiem, jo lauksaimnieciskā darbībā izmaksu nozīmīgu daļu veido dīzeļdegvielas iegāde, kas nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei un augkopības un lopkopības produkcijas ražošanai.

 

Ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Akcīzes nodokļa palielināšana, neveidojot atsevišķus nosacījumus lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, mazinās nozares konkurētspēju. Turklāt, ņemot vērā to, ka Latvijai līdz šim un vēl šobrīd ir noteikti vieni no viszemākajiem platībmaksājumu līmeņiem Eiropas Savienībā, akcīzes nodokļa celšana dīzeļdegvielai vēl vairāk mazinātu mūsu lauksaimnieku konkurētspēju Eiropas Savienības tirgū. Tā vājinās nozari, kur strādājošie sarūpē pašmāju pārtikas produktus Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstu tirgiem, kā arī kuras eksports veido vairāk nekā 20 procentus no Latvijas kopējā eksporta.”

 

Papildu informācija

Līdz 2014. gada 31. decembrim, pērkot dīzeļdegvielu, lauksaimnieki bija atbrīvoti no akcīzes nodokļa. Akcīzes nodoklis bija nulle, un dīzeļdegviela nebija marķēta. Savukārt no 2015. gada 1. janvāra - saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 14. panta 2.2 daļu - iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniekiem nodokli aprēķina pēc likmes 50 euro par 1000 litriem.


Sākot ar 2018. gada 1. jūliju, saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 14. panta 2.2 daļu iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, ja tiek izpildītas noteiktas prasības, akcīzes nodokli par 1000 litriem aprēķina 15% apmērā no akcīzes nodokļa standartlikmes dīzeļdegvielai. Tas nozīmē, ka, palielinot akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, palielināsies arī samazinātā akcīzes nodokļa likme iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

 

*www.leta.lv, ”Autoceļu finansēšanai Linkaits pieļauj iespēju celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai”, ziņa publicēta 22.07.2019. plkst. 08.27.
__________________________
Informāciju sagatavoja:
Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Tālrunis 20222000, e-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    26.07.2019