Ierosinājums aizliegt noteiktu vielu izmantošanu pārtikas produktu iepakojuma materiālos ir jāvērtē kompleksi

Ierosinājums aizliegt noteiktu vielu izmantošanu pārtikas produktu iepakojuma materiālos ir jāvērtē kompleksi

Otrdien, 29. septembrī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstināja valdību ar informatīvo ziņojumu “Par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, kā arī Eiropas Savienības un nacionālo tiesību regulējumu par bisfenolu A”. 

 

Pamatojoties uz Saeimas paziņojumu par 10 226 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizliegšanu” turpmāko virzību, ZM informēja ministrus par vides normatīvo aktu regulējumu bisfenolam A un pārtikas iepakojumam, pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību, pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, normatīvo aktu regulējumu šajā jomā un citiem nozīmīgiem aspektiem.

 

Jau kopš 2006. gada Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) regulāri strādā pie risku izvērtēšanas, kas saistīti ar bisfenola A izmantošanu. Pamatojoties uz EFSA atzinumiem, Eiropas Komisija ir vairākkārt samazinājusi pieļaujamo bisfenola A migrācijas limitu no materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku. Turklāt jāņem vērā, ka jau patlaban eksistē vairāki ķīmiski ļoti līdzīgi bisfenolu savienojumi (bisfenols S, bisfenols F), ar kuriem iespējams aizstāt bisfenolu A. Tas nozīmē, ka viena bīstama savienojuma – bisfenola A aizliegšana var novest pie tā aizstāšanas ar strukturāli līdzīgu citu tikpat bīstamu savienojumu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt patērētāju veselību.

 

Bisfenola A lietojums ir noteikts ES līmenī tieši piemērojamajos normatīvajos aktos. Ja Latvija izvēlētos tūlītēji pilnīgi aizliegt bisfenola A izmatošanu nacionālā līmenī, tas nozīmētu Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, pārkāpumu, jo ES dalībvalstis var noteikt savus nacionālos normatīvos aktus tikai par tiem materiāliem, par kuriem nav pieņemts regulējums ES līmenī. 

 

Gan cilvēka veselības aizsardzību, gan uzņēmumu konkurētspēju veicinātu nevis tūlītējs bisfenola A izmantošanas aizliegums Latvijā lietojamos materiālos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, bet gan plašāka sabiedrības informēšana par bisfenola A ietekmi uz veselību. Tas noskaņotu patērētājus par labu materiāliem bez bisfenola A un tādējādi stimulētu ražotāju pakāpenisku pielāgošanos pieprasījumam tirgū. 

 

Informatīvā ziņojuma izstrādē piedalījās Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sniedzot informāciju savas kompetences jomā.

 

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē “Par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizlieguma ietekmi uz konkurētspēju, kā arī Eiropas Savienības un nacionālo tiesību regulējumu par bisfenolu A”. 

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

 

  • Publicēts:
    29.09.2020