Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums pastiprinās preču piegādātāju aizsardzību

Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums pastiprinās preču piegādātāju aizsardzību

Saeima 2021. gada 7. aprīlī apstiprinājusi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu (NMPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī ierobežot nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

 

Turpmāk pārtikas un lauksaimniecības preču pircējiem visā pārtikas piegādes ķēdē būs aizliegta tāda negodīgas tirdzniecības prakse kā pārāk garu norēķinu termiņu piemērošana, samaksas pieprasīšana par līguma noslēgšanu, pasūtījumu un piegādes laiku atcelšana, veikalu plauktu maksas noteikšana, preču atgriešana, nepamatotu sankciju noteikšana, pasūtījumu atcelšana nesamērīgi īsā termiņā u.tml. darbība. 

 

Jaunais likums pārņem nacionālajos normatīvajos aktos 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (2019/633/ES) par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, kā arī pašreiz spēkā esošo aizliegumu pārtikas un nepārtikas preču mazumtirgotājiem piemērot negodīgu tirdzniecības praksi. Tādejādi negodīgas tirdzniecības prakses regulējums valstī tiek noteikts vienā tiesību aktā, un pašreiz spēkā esošais Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums zaudēs savu spēku pēc jaunā NMPAL spēkā stāšanās. 

 

Likums piemērojams no 2021. gada 1. novembra, tomēr tiem lauksaimniecības un pārtikas preču pircējiem, kas noslēguši līgumus par lauksaimniecības un pārtikas preču piegādi pirms šī likuma publicēšanas, tiek dots viena gada pārejas periods, kura laikā tiem ir jānodrošina noslēgto līgumu atbilstība šī likuma prasībām.

 

Likums izstrādāts, Zemkopības ministrijai sadarbojoties ar Ekonomikas ministriju un Konkurences padomi, kā arī tika izskatīts darba grupā ar nevalstiskajām organizācijām. NTPAL izpildi kontrolēs un uzraudzīs Konkurences padome, izskatot iesniegumus par likuma pārkāpumiem. 
__________________________
Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

 

  • Publicēts:
    08.04.2021