Kompensēs fitosanitāro pasākumu izmaksas bakteriālās iedegas apkarošanai septiņām saimniecībām

Kompensēs fitosanitāro pasākumu izmaksas bakteriālās iedegas apkarošanai septiņām saimniecībām

Valdība otrdien, 10. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

 

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 2019.  gadā līdz 30. septembrim tika veicis 1630 pārbaudes dažādās bakteriālās iedegas saimniekaugu audzēšanas un augšanas vietās, noņemot 489 paraugus, no kuriem deviņiem paraugiem tika iegūts pozitīvs rezultāts. Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir iesūtīti septiņi iesniegumi kompensācijas saņemšanai par 2019. gadā septiņās vietās noteiktajiem un izpildītajiem fitosanitārajiem pasākumiem kopumā par 221 saimniekauga un 3127 saimniekaugu stādu iznīcināšanu.

 

Valdība lēma, ka no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ZM (LAD) piešķirami 32 254 eiro, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu par fitosanitāro pasākumu izpildi bakteriālās iedegas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et.al. apkarošanai un izplatības ierobežošanai.

 

Vairāk informācijas – MK tīmekļvietnē “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. 
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    10.12.2019