Latviju uzņem Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā

Latvija Zemkopības ministrijas (ZM) personā uzņemta Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (The European Association for Rural Development, AEIAR), kas ir viens no vecākajiem Eiropas tīkliem dzīves kvalitātes uzlabošanai laukos. ZM AEIAR tika uzņemta trešdien, 8. jūnijā, asociācijas ģenerālajā asamblejā Varšavā.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Latvijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā ļaus iegūt citu Eiropas valstu pieredzi par zemes pārvaldības normatīvo regulējumu un tā praktisko ieviešanu. Latvijas lauksaimniecības nozares ilgtspējai arvien lielāku aktualitāti iegūst paaudžu nomaiņas jautājums. Dalība šajā formātā ļaus apmainīties ar zināšanām un pieredzi, kā efektīvi īstenot pasākumus paaudžu nomaiņai lauksaimniecībā un jaunu lauksaimniecības uzņēmumu izveidei, lai saimniekošanai piesaistītu gados jaunus lauksaimniekus.”

 

Latvijas dalība AEIAR veicinās arī efektīvāku informācijas apmaiņu ar citām Eiropas valstīm zemes pārvaldības jautājumos, tostarp pirmpirkuma tiesību sistēmas izveidē, kas labvēlīgi ietekmētu lauksaimniecības zemes ilgtspējīgu izmantošanu ražošanā. 

 

AEIAR ir dibināta 1966. gadā, un tajā ir 21 dalībnieks no desmit ES dalībvalstīm. Asociācijas darbība vērsta uz lauku attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos, izmantojot integrētu lauku attīstības politiku. Tā ir starptautiska bezpeļņas asociācija, ko atzinusi Eiropas Komisija un ir Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta Lauku attīstības padomdevējas grupas locekle. AEIAR pārstāv biedru kopīgās intereses Eiropas Savienības un starptautiskajās organizācijās.

 

Pēdējie lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti* liecina, ka Latvijas lauku saimniecību vadītāju vidējais vecums 2020. gadā bija 57,3 gadi. Kopš 2001. gada par 10,8 % palielinājies 45–64 gadus vecu vadītāju īpatsvars. Lauku saimniecības Latvijā galvenokārt ir ģimenes uzņēmumi, kurus vada paši īpašnieki vai viņu ģimenes locekļi. 2020. gadā 92,7% lauku saimniecību vadīja paši saimniecību īpašnieki. 

 

* Pēdējo lauksaimniecības skaitīšanu Centrālā statistikas pārvalde veica 2020. gadā
____________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    08.06.2022