No 2021. gada eļļas, kartupeļu un dārzeņu sēklaudzētājiem iesniegums lauka apskatei jāiesniedz līdz 25. maijam

No 2021. gada eļļas, kartupeļu un dārzeņu sēklaudzētājiem iesniegums lauka apskatei jāiesniedz līdz 25. maijam

Valdība otrdien, 2. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus trīs Ministru Kabineta (MK) sēklaudzēšanas noteikumos – kartupeļu, dārzeņu un eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšana un sēklas tirdzniecības noteikumos. 

 

Visos trīs – eļļas augu un šķiedraugu, kartupeļu un dārzeņu – sēklaudzēšanas noteikumos papildinātas prasības ES reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamajam līmenim lauku apskatē un sēklās, kā arī precizēti sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti sēklu tirdzniecībai un sējai vai stādīšanai savā saimniecībā. Personu, kura nodarbojas to augu sugu sēklaudzēšanu vai sēklu apriti, kurām ir ES reglamentētie nekarantīnas organismi, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) turpmāk reģistrēs Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā. 

 

Turpmāk ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem (AAL) un ar citām ķīmiskām vielām apstrādātām sēklām mitrumu nenoteiks. 

 

Sēklaudzētājam būs jānodrošina, lai lauku apskate notiktu atbilstošā periodā pēc lauka apstrādes. Ja sēklaudzēšanas lauks jau pēc vienošanās par apskati bez brīdinājuma būs ticis apstrādāts ar AAL un mēslošanas līdzekļiem, inspektoram būs tiesības nedoties lauku apskatē.

 

Ievērojot pēdējo gadu klimata pārmaiņas, visos trīs noteikumos tiek mainīts iesnieguma iesniegšanas datums Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) lauku apskatei uz 25. maiju, iesniegumu par 2020. gadā nepieciešamajām lauka apskatēm VAAD šogad vēl varēs iesniegt līdz 1. jūnijam.

 

Lai samazinātu dokumentu daudzumu sēklu sertifikācijas procesā, sēklu kvalitātes testēšanas rezultāti tiks norādīti vienā dokumentā - sēklu testēšanas pārskatā, kurā būs norādīts, vai sēklu partija atbilst noteikumu prasībām. Sēklu partijām, kurām sēklu sertifikāts un sēklu novērtēšanas pārskats ticis izsniegts līdz 2020. gada 31. maijam, sēklu sertifikāts būs derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats – līdz nākamajai nepieciešamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei. 

 

Eļļas augu un šķiedraugu sēklām ieviests jauns sēklu sertificēšanas termiņš – divi gadi pie attiecīgiem nosacījumiem. Lai sēklas sertificētu uz diviem gadiem, sēklu dīgtspējai ir jābūt vismaz par pieciem procentiem lielākai, nekā noteiktā minimālā dīgtspēja, jābūt atbilstošam mitrumam un nedrīkst būt kaitēkļu (neapstrādātām sēklām). Ja dīgtspēja atbildīs noteiktajai minimālajai dīgtspējai, būs atbilstošs mitrums un netiks konstatēti kaitēkļi, tad sēklas sertificēs uz vienu gadu, savukārt, ja sēklām būs paaugstināts mitrums un kaitēkļi, sēklas sertificēs uz trīs mēnešiem. Ir aizstāts sagatavošanas procesā grūti nošķirojamo nezāļu un kultūraugu saraksts ar laboratorijā grūti atšķiramo nezāļu un kultūraugu sugu sarakstu. 

 

Kartupeļu sēklaudzēšanas noteikumi papildināti ar jauniem ES reglamentētajiem nekarantīnas organismiem kartupeļu mātesaugiem un pārējām kategorijām, kā arī ir mainīts dažu kaitīgo organismu statuss no karantīnas uz nekarantīnas organismiem. 

 

Noteikumi papildināti ar normu, kas jāievēro selekcionāram vai šķirnes uzturētājam pirmsbāzes kategorijas (PBTC) audzēšanā. Ja kartupeļu sēkla tiek sertificēta līdz novākšanas gada 31. decembrim, bet netiek realizēta, pēc minētā datuma sēklu partijai pirms tirdzniecības nepieciešama jauna kvalitātes novērtēšana.

 

Dārzeņu sēklaudzēšanas noteikumos atjaunināti dārzeņu ģinšu un sugu nosaukumi, kā arī ieviests termins “grupa”, kurā apvieno attiecīgās dārzeņu ģints vai sugas šķirnes.

 

Dārzeņu sēklaudzēšanas noteikumi papildināti ar kārtību, kādā tirdzniecībā laižami vienas sugas dažādu šķirņu dārzeņu standarta sēklu maisījumu nelieli iepakojumi.

 

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi””, “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 12 “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. 

 

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    02.06.2020