Piešķirts finansējums sabiedrības izglītošanai par zivju resursu nozīmi un saudzīgu izmantošanu

Piešķirts finansējums sabiedrības izglītošanai par zivju resursu nozīmi un  saudzīgu izmantošanu

17. un 18. martā, izmantojot elektronisko saziņu, notika Zivju fonda padomes neklātienes sēde, kurā tika izskatīti pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie 22 projekti (viens iesniegtais projekts tika atsaukts pirms padomes sēdes sākuma) un 10 projekti pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie projekti.

 

Zivju fonda padome pilnā vai daļējā apmērā atbalstīja 18 sabiedrības informēšanas pasākumiem iesniegtos projektus un 10 dalībai starptautiskos pasākumos iesniegtos projektus.

 

Zivju fonds darbojas un sniedz atbalstu projektiem arī valdības izsludinātajā ārkārtējā situācijā. Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot slimības Covid-19 izplatību, Zivju fonda padomes darbs norit elektroniskās saziņas ceļā.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    19.03.2020