Precizētas sankcijas pagarināto vides saistību periodam dīķsaimniecībām

Precizētas sankcijas pagarināto vides saistību periodam dīķsaimniecībām

Valdība otrdien, 25. jūnijā, apstiprinājusi grozījumus valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”.

 

Ar grozījumiem tiek precizētas sankcijas, kas piemērojamas tām dīķsaimniecībām, kuras pagarinās piecu gadu labas ūdens vides saistību periodu, ja pagarināto saistību periodā tiks konstatēti grozījumos minētie saistību izpildes pārkāpumi (piemēram, minimālie ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas, dīķu mēslošanas un uzpludināšanas ierobežojumi, akvakultūras dzīvnieku blīvuma ievērošana). Tas sekmēs esošo saistību pagarināšanu, nodrošinot labas ūdens vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un uzlabošanas turpināšanu un samērīgu sankciju piemērošanu akvakultūras saimniecībām pagarināto saistību periodā.

 

Dīķi ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa, kas veido bāzi dažādu augu un putnu sugu dzīvotnēm un biotopiem. Vidi saudzējoša saimniekošana samazina ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, mazina piesārņojuma risku un nodrošina dažādas ekosistēmas dzīvotņu saglabāšanu, tādējādi saglabājot bioloģisko daudzveidību. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus””” stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    25.06.2019