Turpmāk daļai pārtikas uzņēmumu, kurus nav nepieciešams atzīt, arī būs pirmsreģistrācijas pārbaude

Turpmāk daļai pārtikas uzņēmumu, kurus nav nepieciešams atzīt, arī būs pirmsreģistrācijas pārbaude

Valdība otrdien, 3. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā, paredzot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pirmsreģistrācijas pārbaudi pārtikas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar pārtikas pārstrādi. 

 

Tas nepieciešams, lai novērstu situāciju, kad netiek ievērotas higiēnas un citas pārtikas apriti regulējošo normatīvu prasības pārtikas uzņēmumos, kurus nav nepieciešams atzīt. 

 

Pašlaik, veicot kārtējās pēcreģistrācijas uzraudzības pārbaudi pārtikas uzņēmumos, kuros pārbaude pirms reģistrācijas nav notikusi, PVD mēdz konstatēt pārkāpumus. Tāpēc nepieciešams paredzēt, ka pārtikas uzņēmumos, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, PVD veic pirmsreģistrācijas pārbaudi, tikai pēc kuras uzņēmums drīkst sākt darbību pārtikas apritē. Ņemot vērā apzinātos riskus, PVD izvērtēs nepieciešamību uzņēmumā veikt pirmsreģistrācijas pārbaudi. 

 

Par pirmsreģistrācijas kontroli uzņēmumā uz vietas būs jāmaksā noteiktā maksa saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem”. Pēc pirmsreģistrācijas pārbaudes pārtikas uzņēmumā PVD kārtējo uzņēmuma pārbaudi veiks, izvērtējot risku, nevis tūlīt pēc uzņēmuma reģistrācijas, kā tas notiek pašlaik. Līdz ar to papildu administratīvais slogs uzņēmējam neradīsies. 

 

Pirmsreģistrācijas pārbaude uzņēmumā ir vērtējama kā labākais risinājums potenciālo neatbilstību novēršanai un sabiedrības aizsardzībai pret risku, kas rodas, pārtikas apritē nonākot normatīvo aktu prasībām neatbilstošai pārtikai.

 

Noteikumos veikti arī precizējumi, lai novērst tiesību normu dublēšanos ar Administratīvā procesa likumā noteikto.

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, savukārt prasības par pārtikas uzņēmumu pārbaudi pirms reģistrācijas stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā. 
_________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    03.05.2022