Turpmāk elektroniski varēs nokārtot mednieka eksāmenu un iegādāties mednieka sezonas karti

Turpmāk elektroniski varēs nokārtot mednieka eksāmenu un iegādāties mednieka sezonas karti
Valdība otrdien, 19. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Medību noteikumos un noteikumos par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, lai dotu iespēju privātpersonām saņemt pakalpojumus arī elektroniskā veidā. 
 
Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā privātpersonas varēs: 
  • elektroniski pieteikties medību eksāmenam, kā arī samaksāt valsts nodevu ar internetbankas starpniecību, 
  • elektroniski nokārtot mednieka vai medību vadītāja eksāmenu, 
  • atteikties no papīra formāta izziņas par medību apmācības kursu apmeklēšanu mācību iestādē, lai to kā dokumentu iesniegtu Valsts meža dienestā (VMD). Turpmāk mācību iestāde pati veiks ierakstu Meža valsts reģistrā (MVR), 
  • iegādāties mednieka sezonas karti, nesaņemot to papīra dokumenta veidā, bet fiksējot MVR informāciju par valsts nodevas maksājumu. Paredzēts, ka izdrukāt varēs tikai informāciju par izsniegtu sezonas karti, 
  • iegādāties atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijā. Atļauja vairs nebūs dokuments papīra formātā – to aizstās ieraksts MVR, vienlaikus apliecinot arī valsts nodevas samaksu par sniegto pakalpojumu Paredzēts, ka izdrukāt varēs tikai informāciju par izsniegtu atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijā. Medību dokumentu ieguves kārtība pēc būtības netiek mainīta, bet tiek dota iespēja saņemt pakalpojumus arī elektroniskā formā.
 
Personām līdztekus tiek saglabāta arī iespēja vērsties VMD ar iesniegumiem dažādos veidos – gan ar iesniegumu mutvārdos, gan rakstveidā. 
 
Lai pilnveidotu un sinhronizētu normatīvo aktu regulējumu, vienlaikus tiek veikti grozījumi arī Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 “Medību noteikumi”, Medību likuma deleģējumu un tiesisko regulējumu par mednieka sezonas kartes izsniegšanas kārtību pārceļot uz noteikumiem par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu. 
 
__________________________
 
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
  • Publicēts:
    19.10.2021