Turpmākos sešus mēnešus PVD pastiprināti kontrolēs olas un to produktus no Ukrainas

Turpmākos sešus mēnešus PVD pastiprināti kontrolēs olas un to produktus no Ukrainas

Valdība otrdien, 9. jūnijā, uzklausīja Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei, kā arī apstiprināja rīkojumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

 

Ņemot vērā konstatētos piesārņojuma gadījumus olu produktos, PVD nepieciešams turpmākos sešus mēnešus pastiprināti kontrolēt visas importētās Ukrainas izcelsmes olas un olu produktus, nodrošinot patērētāju veselības aizsardzību, jo ir palielinājies importēto olu un to produktu apjoms no Ukrainas, kā arī konstatēti vairākkārtēji gadījumi, kad olu produkti ir piesārņoti ar salmonellu. 

 

Ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) 2019. gadā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) reģistrēja četrus gadījumus, kad Ukrainas izcelsmes olās un to produktos tikušas konstatētas salmonellas, kas pārsniedz ES pieļaujamo nekaitīguma normu. Lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības aizsardzību, uzraugot un atklājot atliekvielu rašanās avotus, PVD veic zāļu atliekvielu monitoringu. 

 

Tādēļ Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu pastiprinātai kontrolei 2020. gada turpmākajiem sešiem mēnešiem papildus nepieciešami 125 tūkstoši eiro, tajā skaitā BIOR – 105 tūkstoši eiro un PVD – nepilni 20 tūkstoši eiro, ko paredz valdības apstiprinātais rīkojums. 

 

Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei” atrodams valdības tīmekļvietnē

 

MK rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiks publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”. 

____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    09.06.2020