Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: EK izvirzīto ambiciozo vides mērķu sasniegšanai nepieciešams adekvāts finansējums

Pirmdien, 8. jūnijā, notiks ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālā videokonference, kurā dalībvalstu ministri diskutēs par Eiropas Komisijas (EK) stratēģiju “No lauka līdz galdam” un “Bioloģiskās daudzveidības stratēģija” lauksaimniecības aspektiem.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Eiropas Komisijas plānotajos stratēģiskajos dokumentos paredzēto ambiciozo mērķu sasniegšanai būs nepieciešams atbilstošs finansējums, un lauksaimniecības jomā tikai Kopējās lauksaimniecības politikas pieejamie finanšu resursi nebūs pietiekami. Tāpēc ir būtiski, lai visām dalībvalstīm un lauksaimniecības nozarēm būtu pieejami adekvāti papildu atbalsta instrumenti, jo citādi būs sarežģīti sasniegt Eiropas Komisijas noteiktos mērķus.”

 

“No lauka līdz galdam” stratēģijas mērķis ir virzīties uz veselīgāku un ilgtspējīgāku ES pārtikas sistēmu, apgādājot ES iedzīvotājus ar veselīgu, cenas ziņā pieejamu un ilgtspējīgu pārtiku, aizsargājot vidi un saglabājot bioloģisko daudzveidību, apkarojot klimata pārmaiņas un radot taisnīgu ekonomisko atdevi piegādes ķēdē. Bioloģiskās daudzveidības stratēģija piedāvā reformu plānu, lai risinātu bioloģiskās daudzveidības krīzi, aizsargājot un atjaunojot dabu. Katrā no stratēģijām iezīmēti līdz 2030. gadam sasniedzamiem mērķi.

 

Zemkopības ministrija atzinīgi vērtē EK ieceri importētai pārtikai piemērot ES vides un kvalitātes standartu prasības un uzskata to par obligātu nepieciešamību, pretējā gadījumā trešo valstu lauksaimniecības un pārtikas preču ražotāji ES tirgū atrodas labākā situācijā, nekā vietējie ES ražotāji.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    05.06.2020