ZM parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs: bioekonomika Latviju nodrošinās ar nodarbinātību un konkurētspējīgu produkciju tirgum

Ceturtdien, 20. februārī, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies konferencē “BIOEAST kā Eiropas “zaļā kursa” virzītājspēks”, kas notiks Briselē (Beļģija). BIOEAST konferencē Jānis Grasbergs prezentēs Latvijas nacionālo bioekonomikas stratēģiju 2030.
 
Jānis Grasbergs: “Latvija ir bagāta ar zemi, šī zeme ir zaļa – tie ir mūsu lauki un meži. Mums Latvijā ir cilvēki, kas grib, prot un var uz šīs zemes gudri saimniekot. Ir svarīgi, lai mēs Latvijā varētu ražot produktus ar maksimālu pievienoto vērtību – ‘no lauka līdz galdam’, ‘no meža stāda līdz koka ēkai’. Tas Latviju nodrošinās gan ar nodarbinātību, gan konkurētspējīgu produkciju vietējam tirgum un eksportam. Daudzus no šiem mūsu mērķiem var sasniegt, ieviešot un īstenojot ilgtspējīgu aprites bioekonomiku, kā to paredz Zemkopības ministrijas izstrādātā Latvijas nacionālā bioekonomikas stratēģija līdz 2030. gadam.” Jānis Grasbergs arī uzsver, ka Latvija ir pirmā no jaunajām ES dalībvalstīm, kas izstrādājusi nacionālo Bioekonomikas stratēģiju 2030, un īstenos to ciešā sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem un uzņēmējiem.
 
Latvijas nacionālā bioekonomikas stratēģija paredz:
 
- nodrošināt, lai arī 2030. gadā bioekonomikas tradicionālajās nozarēs nodarbinātība saglabātos 2015. gada līmenī, t.i., 128 tūkstoši cilvēku;
- palielināt bioekonomikas produktu pievienoto vērtību no 2,33 miljardiem eiro 2016. gadā līdz 3,8 miljardiem eiro 2030. gadā;
- palielināt bioekonomikas eksporta produkcijas vērtību no 4,26 miljardiem eiro 2016. gadā līdz 9 miljardiem eiro 2030. gadā.
 
Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi u.c.), lai ražotu pārtiku un barību, industriālos produktus un enerģiju. Bioekonomiku veidojošās nozares ir lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, celulozes un papīra rūpniecība, kā arī atsevišķi ķīmiskās rūpniecības, biotehnoloģiju un enerģētikas nozaru sektori. Bioekonomikas nozares ir tautsaimniecības attīstības pamats, tās stiprina Latvijas teritorijas dzīvotspēju, un tām piemīt liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā. Nacionālā bioekonomikas stratēģija paredz zināšanās balstītas bioekonomikas attīstību Latvijā, tādējādi kāpinot iesaistīto nozaru produkcijas eksporta un pievienoto vērtību.
 
BIOEAST iniciatīvas mērķi ir sekmēt Centrāleiropas un Austrumeiropas ES dalībvalstu darbību zinātnes jomā, izmantojot savu potenciālu un ES piedāvātās iespējas, uzlabojot zinātnes atziņu ieviešanu un zināšanu apmaiņu, lai iesaistītos Eiropas pētniecības un inovāciju programmās, veicinātu bioekonomiku, kā arī izveidotu dalībvalstu starpā makroreģionālu tīklu, sekmētu labākās pieredzes apmaiņu un veicinātu informētību par bioekonomikas priekšrocībām.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv
  • Publicēts:
    19.02.2020