Saņemtie pārskati un iemaksas Zivju fondā

Informācija par iesniegtajiem pārskatiem un ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, kas iegūti par rūpnieciskās zvejas (tai skaitā nēģu zvejas) tiesību nomu un privāto zvejas tiesību izmantošanu jūras piekrastē, ezeros, ūdenskrātuvēs, upēs un to posmos Zivju fonda dotācijas veidošanai

2011. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2012. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2013. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2014. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2015. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2016. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2017. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2018. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2019. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2020. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2021. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2022. gada 1.pusgads;

 

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai

2011. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2012. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2013. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2014. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2015. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2016. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2017. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2018. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2019. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2020. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2021. gada 1.pusgads; 2.pusgads
2022. gada 1.pusgads;