Medības

Medību likums, stājies spēkā 06.08.2003. Medību likuma mērķis ir reglamentēt medību saimniecības pamatnoteikumus.

 

 


Likums "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos", stājies spēkā 01.07.2005. Likuma mērķis ir ieviest koku un apaļo kokmateriālu vienotu uzskaites kārtību darījumos visos koku un apaļo kokmateriālu aprites posmos, kā arī veicināt godīgu konkurenci un nodokļu iekasēšanu.

 

 

 

Valsts meža dienesta likums, stājies spēkā 01.01.2000.